Q: Jak poprawnie zrobić legalną ścieżkę

Podstawy

Dodanie nowej ścieżki

 1. RAT-owicz przekazuje ciekawe miejsca, fragmenty trasy, (trasa na tym etapie może nie być w pełni legalna)

 2. Kartograf weryfikuje legalność na mapie, dokonuje korekt

 3. Zwiadowca objeżdża trasę weryfikując pod kątem legalności, trudności przejazdu itp. (podaje objazdy jakby co). Dodatkowo zaznacza ciekawe, według niego, miejsca po trasie, robi dokumentację zdjęciową.

 4. RAT-owicz weryfikuje trasę najczęściej z Zwiadowcą, przejeżdżając całą trasę, weryfikując ją pod kątem (legalności, trudności przejazdu itp.), nanosi korekty, tak aby trasa była przejezdna i legalna. Efektem jest docelowy plik gpx.

 5. Redaktor odbiera gotowego gpx-a od Zwiadowcy, weryfikuje opisy i wrzuca na www

Aktualizacja ścieżki

Pojawia się, gdy nastąpiła jakaś zmiana (brak przejazdu, inne informacje od użytkowników)

 1. Zwiadowca jedzie w wskazane miejsce, rozpoznaje problem, szuka rozwiązania, robi dokumentację zdjęciową, weryfikuje ustalenia, nanosi korektę, efektem jest skorygowany plik gpx

 2. Redaktor odbiera gotowego gpx-a od Zwiadowcy, weryfikuje i wrzuca na www

Szczegóły

Zasady dotyczące ścieżek

Zasady są podzielone na dwie grupy, obowiązkowe, czyli takie których łamać nie można, dodatkowe których warto przestrzegać, aby był porządek.

Obowiązkowe:

 • Cały track powinien być w pełni legalny, czyli korzystamy z dróg głownie powiatowych, gminnych, leśnych dopuszczonych do ruchu publicznego, czyli nie wjeżdżamy na drogi leśne o ile droga nie jest udostępniona do ruchu publicznego

 • korzystamy z dróg polnych o ile nie ma znaku teren prywatny

 • W parkach krajobrazowych i na obszarach Natura 2000 oraz w ewentualnych otulinach (także Parków narodowych) nie wolno wykonywać znaczących zniszczeń,

 • Punkt startu powinien być w miejscu rozpoznawalnym z łatwym dojazdem typu jezioro, punkt widokowy itp. Punk centralny powinien być w odległości max kilkanaście kilometrów jazdy offroad

 • Projekt jest społeczny, czyli każdy z uczestników powinien działać na rzecz społeczności. Działaniami może być dostarczanie traków, objeżdżanie, prace administracyjne czy inne działania które jest w stanie dana osoba wykonać. Brak tego typu działań może skutkować usunięciem z RATs.

Dodatkowe:

 • Jeden punkt centralny na województwo (jeśli kształt danego regionu, lub inne uwarunkowania bardzo komplikują tacki, to Redaktor może podjąć decyzję w lokalizacji dwóch punktów (lub większej ilości) startu.
 • Wjazdy/wyjazdy do/z lasów powinny być daleko od domów, aby nie denerwować lokalnej społeczności, że las jest rozjeżdżany,
 • Powinniśmy unikać przejazdów w bliskiej odległości domów
 • Brody:
  • Staramy się prowadzić ścieżki przez brody, gdyż to frajda,
  • Idealny bród to do pół koła motocykla z płytami (twardą nawierzchnią pod spodem)
  • Jeśli mamy piach czy kamienie to o przejeździe decyduje kierownik
  • Każdy bród powinien być zaznaczony punktem na ścieżce
  • jeśli w pobliżu jest most, a bród jest trudny do przejazdu, poprowadź ścieżkę przez most
  • Jeśli bród widać, że jest z rzadka uczęszczany/lub w ogóle, ma ciężką nawierzchnię, jest głębszy to nie powinno się tędy prowadzić ścieżki.
  • Jeśli ostatnio nie padało a bród jest na całe koło i wartki nurt to nie powinno się tędy prowadzić ścieżki

Ogólna wiedza o tworzeniu ścieżek

 1. Podstawy gpx studio, pokazuje, jak wykonać podstawowe czynności w gpx studio, jak taki track wysłać do Osmanda, nagrać ścieżkę, dokonać korekty o real. Podstawy gpx studio - YouTube
 2. Legalność tracków, zawiera podstawowe informacje o typach dróg, serwisów, z których trzeba korzystać, następnie pokazywane jest, jak sprawdzić track od strony legalności z wykorzystaniem tych serwisów legalność dróg - YouTube czy Cykl szkoleń kartograf