Podstawy RATs - Najważniejsze informacje dla nowych użytkowników

Najważniejsze informacje dla nowych użytkowników


Poniższa treść w wersji pdf dostępna pod linkiem: RATs-101_v20230612_vF


Witaj w Regional Adventure Trails (RATs) – ogólnopolskiej, motocyklowej społeczności riderów adventure. Nasza organizacja ma trzy podstawowe cele, które przyświecają jej działalności, a konkretnie, jest to budowanie:

 • Bazy legalnych oraz zweryfikowanych tras offroadowych
 • Sieci kontaktów pomiędzy motocyklistami pasjonującymi się jazdą w terenie
 • Pozytywnego wizerunku motocyklisty offroadowego

Realizacja powyższych celów w praktyce wymaga przez każdego członka RATs kierowania się poniższymi siedmioma zasadami podczas swoich motocyklowych wypraw:

 • Używaj legalnych tras
 • Dbaj o nasze trasy, środowisko, lasy oraz przyrodę. Nie niszcz ich. Nie śmieć
 • Podróżuj w małych grupach (do 6 osób)
 • Szanuj napotkane osoby na trasie. Zwolnij, przepuść, zatrzymaj się
 • Jedź spokojnie obok zabudowań
 • Nie wykorzystuj tras do działalności komercyjnej
 • Dbaj o wizerunek i rozwój społeczności RATs

Niniejsze forum przeznaczone jest przede wszystkim do realizacji celu oraz zasady numer 1 tzn. zamieszczamy tutaj propozycje tras, weryfikujemy je pod kątem legalności, przejezdności, opisujemy je oraz wzbogacamy zdjęciami.

Niniejszy poradnik składa się z siedmiu części:

I. Kategorie na forum
II. Role na forum
III. Poziomy użytkowników (poziomy dostępu)
IV. Przechodzenie pomiędzy poziomami
V. Proces weryfikacji (legalizacji) trasy
VI. Dobre praktyki opisywania tras
VII. Najczęściej zadawane pytania


I. Kategorie na forum

Nasze forum podzielone jest na kategorie (działy), z których każda ma odrębny cel:

 • O RATs i zasadach O RATs i zasadach - forum.rat-adv.com
  • W ramach tej kategorii znajdują się podstawowe informacje o RATs, czyli czym jest, dla kogo, na jakich zasadach można stać się częścią społeczności, zasady uczestnictwa na forum
  • Obszar tej kategorii powinien być przeczytany przez każdego nowego członka RATs
 • Dyskusje o RATs Dyskusje o RATs - forum.rat-adv.com
  • W tej kategorii dowiesz się jak stworzyć legalną trasę, jak wprowadzić ją do serwisu, jak nanosić zmiany i objazdy dla tras już istniejących
 • Trasy od nowych użytkowników Trasy od nowych użytkowników - forum.rat-adv.com
  • Zawiera ścieżki od nowych użytkowników, których legalność nie została jeszcze zweryfikowana. Stanowią one bazę do dalszej pracy nad nimi w celu przekształcenia ich w legalne oraz wyodrębnienia uczestników chcących dołożyć się swoją pracą w naszą społeczność
  • Każde województwo posiada osobną podkategorię
 • Trasy w przygotowaniu https://forum.rat-adv.com/c/trasy-w-przygotowaniu/10
  • Do tej kategorii przenosimy trasy, które przeszły pozytywną weryfikację oraz znajdują się w sekcji „Trasy zweryfikowane”, przy czym w tej sekcji znajduje się historia dyskusji nad trasą (w sekcji „Trasy zweryfikowane” nie prowadzimy dyskusji – służy ona jedynie do publikacji tras)
  • Jezeli w międzyczasie pojawił się na trasie zweryfikowanej jakiś problem np. znak zakaz wjazdu, to taką trasę należy skorygować, do czego również służy ta kategoria
  • Jest to również sekcja, w której użytkownicy RATs posiadający poziomy powyżej „podstawowego” wspólnie pracują nad nowymi trasami
  • Każde województwo posiada osobną podkategorię
 • Trasy zweryfikowane Trasy zweryfikowane - forum.rat-adv.com
  • W tym miejscu zawarte są trasy, które przeszły pomyślną weryfikację
  • Każde województwo posiada osobną podkategorię
  • Opis trasy jest zawsze dostępny, gpx tylko po zalogowaniu dla osób posiadających najwyższy poziom dostępu do forum
 • TET TET - forum.rat-adv.com
  • Jest to część forum, w której pracujemy nad dodatkowymi, publicznymi ścieżkami które prawdopodobnie kiedyś zostaną uwzględnione w Trans Euro Trail (TET, https://transeurotrail.org/), przy współpracy z polskim linesmanem TETa – Mirkiem Antoniewiczem
 • Pozostałe, luźne sekcje społecznościowe do dyskusji na tzw. tematy różne:

II. Role na forum

W celu zapewnienia sprawnego działania, głównie w kontekście weryfikacji przejezdności oraz legalności tras, użytkownicy na forum RATs posiadają następujące role:

 • Kartograf
  • Jest to użytkownik, który posiada odpowiedną wiedzę z zakresu posługiwania się mapami oraz jest w stanie zweryfikować teoretyczną legalność danej trasy
  • Kartograf określa on tzw. „legalność na mapie”, która jeszcze nie oznacza, że trasa jest przejezdna, lub też że mapa odzwierciedla rzeczywistość w zakresie legalności (np. czy na którejś z dróg nie pojawił się w międzyczasie zakaz ruchu?)
 • Zwiadowca
  • Jest to użytkownik, którego zadaniem jest weryfikacja tras pod kątem praktycznej legalności, przejezdności oraz poziomu trudności trasy
  • Zwiadowca wkracza do akcji w momencie w którym Kartograf potwierdził legalność trasy w teorii („na mapie”)
 • Redaktor
  • Jest to użytkownik, którego zadaniem jest kompleksowa opieka nad jednym lub kilkoma województwami (podkategoriami). Innymi słowy, jest to pewnego rodzaju „menedżer” danego województwa
  • Redaktor ma za zadanie m.in. monitorowanie postępów weryfikacji tras w swoim województwie oraz nadawanie tempa pracom (np. wskazywanie Kartografom oraz Zwiadowcom którymi trasami należy się zająć), dbanie o jakość opisów oraz zdjęć (np. poprzez wskazywanie twórcom tras obszarów do poprawy), oraz finalną akceptację tras po weryfikacji przez Kartografa oraz Zwiadowcę
 • Użytkownik
  • Osoba nieposiadająca żadnej z powyższych kategorii jest zwykłym użytkownikiem forum
  • Taka osoba może korzystać z forum do korzystania z tras innych użytkowników oraz umieszczania na forum swoich ścieżek
  • Każdy z użytkowników ma przypisany jeden z kilku poziomów dostępu do forum, które w szczegółach opisane są poniżej

Wciąż szukamy osób chcących zaangażować się w rozwój projektu RATs, w szczególności Redaktorów, Zwiadowców oraz Kartografów. Jeżeli masz czas i chciałbyś poważnie zaangażować się w projekt, skontaktuj się z jednym z administratorów.


III. Poziomy użytkowników (poziomy dostępu)

Jeżeli zdecydowałeś się dołączyć do RATs, to zapewne słyszałeś, że dostęp do forum jest nie jest w pełni publiczny. Przyświeca nam zasada wzajemności, tzn. daj innym coś od siebie, a w zamian otrzymasz coś od innych. W praktyce oznacza to, że aby uzyskać dostęp do tras innych użytkowników, należy udostępnić swoje ścieżki offroadowe. Na forum funkcjonują poziomy dostępu podsumowane w tabeli oraz opisane poniżej:

 • Poziom „kandydat”
  • To najprawdopodobniej właśnie Ty
  • Ten poziom otrzymuje nowy użytkownik po rejestracji na forum oraz zgłoszeniu się do administratora. Pełna procedura rejestracji opisana jest w temacie Rejestracja na forum
  • Użytkownik poziomu „kandydat” otrzymuje dostęp do sekcji forum „Trasy od nowych użytkowników” do tras ze swojego województwa (jednego) oraz do serwisu map RATs ułatwiającego wyznaczanie legalnych tras offroadowych (http://maps.rat-adv.com)
  • Powyższe nie oznacza, że będąc na poziomie „kandydat” nie masz dostępu do ścieżek innych użytkowników. Wręcz przeciwnie – w momencie pisania tego wpisu w każdym z województw jest od kilku do kilkudziesieciu tras z których możesz korzystać
  • Dostęp do poziomu „kandydat” nadawany jest na 90 dni od momentu rejestracji, w którym czasie należy umieścić w dziale „Trasy od nowych użytkowników” przynajmniej jedną własną trasę. Po umieszczeniu jednej trasy, nadawany jest dostęp do poziomu „podstawowego”
  • W przypadku nieumieszczenia żadnej trasy w przeciągu 90 dni od rejestracji na forum, użytkownik zostaje przeniesiony do „poczekalni”
 • Poziom „podstawowy”
  • Jest to rozszerzenie poziomu „kandydat”, nadawane po wrzuceniu do swojego województwa jednej własnej trasy, który upoważnia do korzystania z tras we wszystkich województwach
 • Poziom „autostrady”
  • Jest to kolejny poziom dostępu do forum
  • Osoba posiadająca ten status ma dostęp do podkategorii „Autostrady” w sekcji „Trasy zweryfikowane”, który zawiera 8 tracków offroadowych ciągnących się z północy na południe oraz z zachodu na wschód całej Polski
  • Podgląd autostrad dostępny jest w temacie O kategorii Autostrady
 • Poziom „pełny dostęp”
  • Jest to najwyższy poziom dostępu do forum
  • Osoba posiadająca ten status ma dostęp do całej sekcji „Trasy zweryfikowane”, w której umieszczane są trasy, jak sama nazwa wskazuje, które pomyślnie przeszły weryfikację. Oznacza to, że są legalne, przejezdne oraz spełniają szeroko rozumiane kryteria jakościowe
 • Poziom „poczekalnia”
  • Jest to najniższy poziom dostępu do forum, wiążący się z brakiem dostępu do jakichkolwiek tras
  • Poziom ten otrzymuje użytkownik, który po rejestracji przez co najmniej 90 dni nie umiescił w dziale „Trasy od nowych użytkowników” żadnej ścieżki
  • Jeżeli zostałeś zdegradowany to tego poziomu a chciałbyś z powrotem uzyskać dostęp do powyższego działu oraz umieścić w nim trasę, skontaktuj się z jednym z Redaktorów, których listę znajdziesz w odpowiedniej grupie: forum.rat-adv.com

IV. Przechodzenie pomiędzy poziomami

 • Przejście z poziomu „kandydat” na poziom „podstawowy”
  • Tak jak wspomniane powyżej, aby uzyskać pełen dostęp do poziomu podstawowego, w przeciągu 90 dni od rejestracji należy umieścić na forum przynajmniej jedną własną trasę
  • Umieszczona na forum ścieżka powinna zostać opisana wg schematu opisanego w sekcji „Dobre praktyki opisywania wrzucanych tras” niniejszego poradnika
  • Trasa nie powinna mieć więcej niż trzech fragmentów, które są nielegalne (np. prowadzą przez fragment leśny nieudostępniony do ruchu publicznego, przez zakazy wjazdu itp.) lub są w inny sposób problematyczne (np. całkowicie nieprzejezdne) – oczywiście w trakcie dyskusji w wątku trasy celem jest wyeliminowanie takich fragmentów
  • Trasa, po potwierdzeniu spełnienia powyższych kryterów przez Redaktora danego województwa uprawnia do pozostania na poziomie „podstawowym”
  • Dodatkowe informacje dot. tego poziomu znajdują się w temacie Ścieżki/Trasy od nowych użytkowników
 • Przejście z poziomu „podstawowego” na poziom „autostrady”
  • Aby uzyskać awans na ten poziom, a zarazem dostęp do autostrad należy umieścić na forum przynajmniej trzy własne trasy, spełniające kryteria z poziomu „podstawowego”
  • Dodatkowo, co najmniej jeden z tracków powinien zostać przejechany przez Zwiadowcę (pozostałe dwie nie muszą jeszcze być jeszcze przez nich objechane)
  • Po potwierdzeniu spełnienia powyższych kryteriów przez Redaktora danego województwa, nadawany jest dostęp do poziomu „autostrady”
  • Dodatkowe informacje dot. tego poziomu znajdują się w temacie Autostrady
 • Przejście z poziomu „podstawowego” lub „autostrady” na poziom „pełen”
  • Aby uzyskać awans na ten poziom, a zarazem dostęp do tras zweryfikowanych, jedna ze ścieżek umieszczonych przez użytkownika musi przejść pełną weryfikację oraz spełnić kryteria jakościowe
  • Poprzez pełną weryfikację rozumiane jest potwierdzenie legalności trasy przez Kartografa, przejezdności przez Zwiadowcę oraz spełnienie kryteriów jakościowych przez Redaktora
  • Poprzez spełnienie kryterów jakościowych rozumiane jest:
   • Minimalna długość trasy to około 100 km (w przypadku krótszych tras – decyzja o spełnieniu tego kryterium należy do Redaktora)
   • Umieszczenie w wątku trasy screenshota z mapą trasy
   • Brak takiej samej trasy na forum tzn. nie jest to zwykła kopia (w przypadku wątpliwości, skontaktuj się z Redaktorem województwa)
   • Nie więcej niż 40% asfaltu tzn. trasę można nazwać „offroadową”
   • Opis trasy zgodny z „dobrymi praktykami” wyszczególnionymi poniżej
   • GPX wyczyszczony z „zawrotek”, „ogonków” oraz innych pozostałości po przejeździe
  • Po potwierdzeniu spełnienia powyższych kryteriów przez Redaktora danego województwa, nadawany jest dostęp do poziomu „pełnego”
  • Dodatkowe informacje dot. tego poziomu znajdują się w temacie Ścieżki/Trasy zweryfikowane

V. Proces weryfikacji (legalizacji) trasy

Odnosząc się do pierwszego celu działania społeczności RATs (dla przypomnienia – „budowanie bazy legalnych oraz zweryfikowanych tras offroadowych”) nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, że trasy umieszczane na forum poddawane są procesowi weryfikacji. Procedura ta w skrócie opisana jest poniżej.

 • Użytkownik umieszcza na forum, poprzez utworzenie nowego tematu w sekcji „Trasy od nowych użytkowników” propozycję trasy
  • Opis trasy powinien zostać przygotowany z zachowaniem tzw. dobrych praktyk opisywania tras wyszczególnionych w sekcji poniżej
  • Nowa trasa, nad którą Użytkownik jeszcze pracuje, powinna otrzymać „status-koncepcja” który ustawiany jest w trakcie tworzenia nowego wątku
  • W przypadku, gdy Użytkownik zakończył prace nad trasą i wg niego jest ona gotowa do weryfikacji przez Kartografa, powinna otrzymać „status-dla-kartograf
  • Trasy nielegalne bez potencjału na legalizację (np. przejazd drogą techniczną nowobudowanej trasy szybkiego ruchu) otrzymują „status-lokalna”
 • Kartograf weryfikuje ścieżkę pod kątem „legalności na mapie” oraz umieszcza w temacie danej trasy swoje komentarze. W tym momencie mamy dwie opcje:
  • Trasa jest legalna, w związku z czym gotowa do weryfikacji w terenie przez Zwiadowcę oraz otrzymuje „status-dla-zwiadowcy
  • Trasa nie jest w pełni legalna, w związku z czym Kartograf wskazuje Użytkownikowi problematyczne miejsca, oraz prosi o modyfikację GPXa w sposób, który sprawia, że trasa osiągnie status „legalności na mapie”. Proces ten może wymagać kilku iteracji pomiędzy Użytkownikiem a Kartografem, aczkolwiek założeniem jest, żeby finalnie trasa osiągnęła poziom pełnej „legalności na mapie”
 • Zwiadowca z danego województwa stara się umówić z Użytkownikiem (twórcą trasy) na wspólną przejażdżkę po trasie. Po weryfikacji trasy w terenie, ponownie mamy dwie opcje:
  • Trasa jest w pełni legalna oraz przejezdna, zatem nadaje się do akceptacji oraz przeniesienia do kategorii forum „Trasy zweryfikowane”. Zwiadowca ewentualnie umieszcza w temacie trasy swoje komentarze dot. jej charakterystyki (np. błota / piachy / podjazdy itp.), poziomu trudności (łatwa / średnia / trudna) oraz ewentualne zdjęcia ciekawszych miejsc występujących na trasie. Trasa pomyślnie zweryfikowana otrzymuje „status-do-zatwierdzenia
  • Trasa nie jest w pełni legalna lub nieprzejezdna. W takim wypadku Użytkownik wspólnie ze Zwiadowcą notują problematyczne fragmenty i starają się wyznaczyć ich objazd. Po zakończeniu zwiadu, Użytkownik powinien ponownie nanieść modyfikacje na GPXa oraz umieścić jego nową wersję w temacie trasy. Wyznaczone objazdy powinny zostać również zweryfikowane przez Kartografa pod kątem legalności na mapie
 • Redaktor, po pomyślnym zakończeniu prac pomiędzy Użytkownikiem, Kartografem oraz Zwiadowcą, weryfikuje wątek danej trasy, potwierdza, że trasa spełnia kryteria RATs oraz przenosi trasę do działu „Trasy zweryfikowane” oraz otrzymuje ona „status-zatwierdzona

Powyższy proces nie ma celu tworzenia niepotrzebnej biurokracji. Został on stworzony po to, aby zapewnić, że trasa osiągająca status „trasy zweryfikowanej” będzie:

 • legalna,
 • przejezdna, oraz
 • odpowiednio opisana.

Oznacza to, że każdorazowo dopuszczamy nieznaczne odstępstwa od powyższego procesu. Przykładem odstępstwa może być np. trasa umieszczona przez Użytkownika który jest znany w środowisku, z dobrym opisem od samego początku (tzn. temat trasy nie jest „gołym GPXem”) oraz gdy przejezdność trasy nie budzi wątpliwości (np. została przejechana przez Użytkownika oraz w wątku trasy został przygotowany raport z przejazdu wraz z opisem oraz zdjęciami trasy). Tego typu trasa, po weryfikacji przez Kartografa może od razu otrzymać status „zweryfikowanej”. Ewentualne odstępstwa za każdym razem wdrażane są indywidualnie i za które odpowiedzialny jest Redaktor danego województwa.


VI. Dobre praktyki opisywania tras

Staramy się dbać o to, żeby umieszczane na forum trasy posiadały czytelny, zrozumiały oraz kompleksowy opis (w granicach zdrowego rozsądku), który sprawi, że użytkownicy zapoznający się z daną trasą będą w stanie ocenić jej walory turystyczne, jezdne, poziom trudności oraz czas potrzebny na jej objechanie. Innymi słowy, nie umieszczamy tras które są wyłącznie „gołym GPXem”. Nie umieszczaj również tras chronionych prawem autorskim (np. opublikowanych na portalach gdzie takie trasy są dostępne). Innymi słowy, zapewnij, że jesteś albo autorem trasy lub masz wyraźną zgodę autora na jej modyfikację oraz umieszczenie na forum.

WAŻNE – przed przystąpieniem do budowania własnej trasy zapoznaj się z instrukcją korzystania z serwisu ułatwiającego wyznaczanie legalnych tras:

W praktyce oznacza to, ze:

 • W tytule wątku wskazujemy obowiązkowo: punkt początkowy (ze względu na to, że preferujemy trasy które są „pętlą), ewentualnie, jeżeli jest to „nitka” to też końcowy oraz długość trasy w kilometrach
  • Opcjonalnie możemy trasie nadać chwytliwą nazwę np. „Jabłkowa kraina” która opisuje trasę wiodącą przez mazowieckie sady, lub „Suwalskie szutrostrady” wiodące przez szybkie szutry w okolicach Suwałek
  • Schematem tytułu wątku z trasą z którego należy korzystać, są:
   • [NAZWA TRASY], pętla [PUNKT POCZĄTKOWY], [KM]
   • [NAZWA TRASY], [START] → [META], [KM]
  • Przykładem poprawnej nazwy jest np. Suwalskie szutrostrady, pętla Malesowizna, 80 km lub Warsaw Szuter, Warszawa → Wyszków, 120 km
 • W treści umieszczamy:
  • Opis ogólny tj. krótki, kilkuzdaniowy opis pozwalający odbiorcy szybko zrozumieć, jakiego rodzaju jest to trasa
  • Mapę trasy tj. screenshot z mapą trasy z map RATs (http://maps.rat-adv.com) oraz ewentualnie, dodatkowo, z https://gpx.studio dla zapewnienia czytelności
  • GPX przy czym w jeżeli jest to GPX z przejazdu, a nie wyznaczony na komputerze, to należy go wyczyścić z tzw. „ogonków”, „zawrotek” oraz miejsc postoju, gdzie rejestrowana była pozycja oraz zapisane zostały losowe punkty w odległości kilkunastu metrów od siebie
  • gpx powinien być zapisany za pomocą programu gpxstudio. Wrzucanie plików gpx bezpośrednio z programu Locus powoduje nie wyświetlanie ich w naszych mapach. Powodem jest to że Locus ma własny standard zapisu plików gpx. Czyli plik z Locus wczytujemy go gpxstudio, exportujemy i dopiero wrzucamy na forum.
  • (opcjonalnie) Legalność tj. komentarz na temat ewentualnych odcinków budzących wątpliwości dot. legalności (celem jest ułatwienie prac Kartografowi)
  • (opcjonalnie) Informacje nt. przejazdu tj. na jakim motocyklu, oponach oraz kiedy został wykonany przejazd
  • Opis szczegółowy tj. punkt po punkcie raport z przejazdu trasy: wskazanie ciekawych miejsc (np. punkty widokowe, bazy noclegowe), trudniejszych fragmentów, zdjęcia
 • Jako tagi statusowe ustawiamy:
  • status-koncepcja, gdy planujemy jeszcze nad trasą pracować lub ją modyfikować przed przekazaniem do kartografa
  • status-dla-kartograf, gdy chcemy, aby trasa została zweryfikowana przez Kartografa
  • status-lokalna, gdy trasa nie ma potencjału na bycie legalną np. przejazd drogą techniczną nowobudowanej trasy szybkiego ruchu)
 • Jako tagi dot. charakterystyki trasy, ustawiamy:
  • tr-piachy, gdy na trasie występują sekcje piaszczyste
  • tr-brody, gdy na trasie występują brody
  • tr-błoto, gdy na trasie występują problematyczne odcinki błotne
  • tr-podjazdy, gdy na trasie występują strome podjazdy lub zjazdy
  • tr-poligony, gdy na trasie napotkamy na nieczynny poligon
  • tr-tory-crossowe, gdy trasa wiedzie w okolicach torów motocrossowych
 • Jako tagi dot. poziomu trudności trasy, ustawiamy:
  • tr-łatwa, gdy jest przejezdna bez zbytniego wysiłku na oponach 80/20 nawet ciężkim motocyklem klasy adventure (np. BMW R1200GS, KTM 1290, Honda Africa Twin) nawet przez kierowcę o niskich umiejętnościach jazdy w terenie. Składa się głównie z szybkich szutrów, ewentualnie polnych dróg, jednak jest pozbawiona głębokich kolein, kopnego piachu, błota i stromych podjazdów
  • tr-średnia, gdy jest przejezdna przez kierowcę o 1-2 latach doświadczenia jazdy w terenie, a w celu komfortowej jazdy zalecane jest użycie opon 50/50 oraz motocykla o średniej wadze. Może zawierać flagmenty techniczne np. koleiny, brody, luźny piach, okazjonalne błoto
  • tr-trudna, gdy wymaga zaawansowanych umiejętności jazdy w terenie, a w celu komfortowej jazdy zalecane jest użycie opon 20/80 (tzn. „kostek”) oraz lakkiego motocykla enduro (np. Honda CRF300L, KTM 250 EXC-F). Może zawierać trudne fragmenty techniczne, strome podjazdy / zjazdy, tereny podmokłe lub z dużą ilością błota, głęboki piach lub głębokie koleiny

Przykładem dobrze opisanej trasy jest: Suwalskie szutrostrady #2, pętla Malesowizna, 81 km, autor: mbaginski

Przykładem trasy, której opis należałoby poprawić jest: https://forum.rat-adv.com/t/krasnystaw-krasnik-150-km/907


VII. Najczęściej zadawane pytania

 • Dlaczego jesteście zamkniętą, hermetyczną grupą?
  • Nie jesteśmy ani zamkniętą ani hermetyczną grupą. Dostęp do naszej społeczności jest otwarty - wystarczy się zarejestrować oraz skontaktować z jednym z administratorów. Proces dołączenia do społeczności opisany jest tutaj: RATs - Regional Adventure Trails | Facebook
  • Jednocześnie, nie jesteśmy grupą, do zasobów której dostęp dla nowych członków jest otwarty dla wszystkich bez żadnych ograniczeń. Przyświeca nam zasada wzajemności opisana powyżej
  • Celem weryfikacji nowych użytkowników poprzez wymaganie podzielenia się trasami jest m.in. to, że chcemy zapewnić, aby nasza społeczność rozwijała się oraz składała z osób odpowiedzialnych, zaangażowanych, dla których jazda offroadowa na motocyklu jest prawdziwą pasją
  • Niestety, w kontekście „dobrego imienia motocyklistów” w naszym kraju jest sporo do zrobienia, zatem staramy się jednocześnie zapewnić, że nasze trasy nie będą wykorzystywane do celów nieprzyświecających celom istnienia RATs lub swobodnie krążyć po internecie
 • Chciałbym uczestniczyć w RATs, ale nie mam własnych tras, co mogę zrobić?
  • Legalną ścieżkę offroadową można wyznaczyć na mapie nawet bez wychodzenia z domu. Posiadamy na forum szereg zasobów i szkoleń nt. tego, jak tworzyć takie trasy. Kompendium wiedzy w formie tematów oraz filmów na YouTube znajduje się w podkategorii Q&A - Działanie forum: Q&A - Działanie forum - forum.rat-adv.com
  • Alternatywnie, możesz dołączyć do naszych grup na messengerze oraz umawiać się na wspólne jazdy z innymi członkami RATs. Aby to zrobić, dołącz do naszej grupy na facebooku (RATs - Regional Adventure Trails | Facebook) a następnie do jednego z czatów dostępnych na grupie (posiadamy jeden czat ogólny oraz 16 lokalnych – na kazde województwo)
 • Dlaczego aby uzyskać dostęp do autostrad, muszę wrzucić aż trzy trasy, podczas gdy wrzuciłęm jedną 300 kilometrową, którą równie dobrze mógłym podzielić na trzy osobne oraz w ten sposób obejść system?
  • Naszą preferencją jest budowanie jak największej bazy legalnych tras offroadowych, co nie oznacza, że kierujemy się biurokratycznym procesem. Wręcz przeciwnie, przede wszystkim staramy się przy ocenie tras oraz nadawaniu uprawnień stosować zasady zdrowego rozsądku
  • Oznacza to, że jak najbardziej dopuszczamy jedną, dłuższą i wysokiej jakości trasę zamiast trzech krótkich i słabych, przy czym decyzja o promocji danego użytkownika jest zawsze podejmowana indywidualnie i przez Redaktora danego województwa. Skontaktuj się z odpowiednim Redaktorem (forum.rat-adv.com) aby przedyskutować swój przypadek
 • Załóżmy że wpadnę na pomysł wytyczenia obwodnicy Warszawy i poświęcę na to czas, a później okazuje się że taki ślad już istnieje. Skąd miałbym o tym wiedzieć?
  • Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na forum były dwie lub więcej „obwodnic Warszawy” lub innych tras z punktu A do punktu B
  • Szansa, że wyznaczony track będzie się jeden do jednego pokrywał z istniejącym na forum, o ile nie został po prostu splagiatowany, jest praktycznie zerowa
 • Jak wyznaczyć legalną trasę offroadową?
  • Patrz drugi punkt powyżej
 • Jak mogę się komunikować z innymi uczestnikami RATs, umawiać na wspólne przejazdy?
  • Patrz drugi punkt powyżej
1 polubienie