Cykl szkoleń kartograf

część 1: Kartograf cz1 - YouTube
część 2:
nowy serwis od sprawdzania legalności: Serwis ułatwiający wyznaczane legalnych ścieżek
treść szkolenia (sprzed istnienia serwisu): Kartograf cz2 - YouTube
część 3: Kartograf cz3 - YouTube

poniżej treść szkoleń:

 • GpxStudio ok 1:30

  • Zrobić prostą ścieżkę , tryb drogi i lotu, zapisać wczytać
  • Wytłumaczyć menu
  • Rodzaje map
  • Kierunek ścieżki, ścieżka typu pętla
  • Pokazać punkty POI, dodawanie, duplikacja
  • Podzielić ścieżkę na segmenty, połączyć, pokazać track, segment, file
  • Zrobić drugą ścieżkę
  • Połączyć ścieżki
  • Rozdzielić ścieżki
  • Usunąć jedną ścieżkę
  • Pokazać merge do trakc point, segment, track
  • Przycinanie punktów, poi, wycinanie fragmentów ścieżek
  • Kolorki, nawierzchnia, zapętlenia, wysokość
  • Zarządzanie plikami ścieżek, segmentami, fragmentami ścieżek, wersjami ścieżek
  • Zadania do samodzielnego wykonania
   • Pobierz TET na komputer wczytaj i połącz ścieżki tak aby uzyskać obwodnicę polski
   • Pobierz TET chorwacki, BIH, MN i połącz w 1 track z segmentami dla każdego państwa
   • Pobierz tet GR i połacz w dwa traki jako dwie pętle
   • Pobierz TET polski i wyciągnij tylko punkty POI
   • Pobierz TET wytnij trasę od Częstochowy do Kielc i pociągnij ją do Bialego Stoku, przez W-we, połącz z TETem na litwę
 • Legalność dróg 1:30

 • Wyznaczanie legalnej ścieżki 1:30

  • Wytyczne co do ścieżki
   • Z daleka od zabudowań, z poszanowaniem spokoju innych osób
   • Pod moto T7, kierownik o średnich umiejętnościach
   • O ile możliwe start z punktu centralnego
  • Kroki wyznaczania ścieżki:
   • Obszar do zwiedzania
   • Fajne punkty jako POI (własna wiedza, gogle itp.),
   • Fajne kawałki tras
   • Koncepcja, czyli mniej więcej którędy chcemy ją puścić
   • Wstępna wersja trasy idąca przez LP z drogami gminnymi
   • Korekta trasy wraz z użyciem widoku satelity, form własności gdy mamy zagwozdkę
   • Naniesienie ew. rzeczy do sprawdzenia w terenie bo może jest przejazd jako segmentów
   • Przesłanie na komórkę
   • Przejechanie ścieżki (konieczne włączenie nagrywania)
   • Udostępnienie nagranego traka na komputer
   • Naniesienie korekt w gpx studio
   • Przygotowanie tekstu i materiału zdjęciowego (być może wykonywane przy drugim przejeździe opisywaną trasą)
   • Publikacja na forum
  • GpxStudio używamy do:
   • Wyznaczenia koncepcja ścieżki (staramy się znaleźć jak najwięcej przejazdów przez drogi gminne w obrębie LP)
   • Szukania dróg offroad poza LP
   • Ogólnego wizerunku trasy
  • Geoportal używamy do:
   • Znalezienia ew. pasków ziemi na terenie LP, gdzie nie LP są właścicielem
   • Identyfikacji nr dróg gminnych
  • QGis w trybie LP z własnością używamy do
   • Szczegółowego skorelowania trasy przebiegającej przez lasy
  • Portale gminne, powiatowe, bdot10k, bdl :
   • Weryfikacja własności gruntu
   • Weryfikacja numeru drogi
   • Weryfikacja od strony LP (wgranie gpx)
   • Weryfikacja ochrony przyrody (rezerwaty, parki itp.)
  • Zadania do samodzielnego wykonania
   • Wyznaczenie pętli w swoim obszarze ok 100 km
   • Publikacja pętli na forum
5 polubień